Terma Dan Syarat Tempahan

Terma dan syarat tempahan Sila baca dan fahami terma tempahan. Pelanggan dianggap telah memahami terma berikut apabila tempahan dibuat SYARAT-SYARAT PENERIMAAN TAWARAN PERKHIDMATAN UMRAH PDC TRAVELS SDN BHD 1. Syarat-syarat Am Pelanggan perlu menghubungi PDC Travels Sdn Bhd untuk memastikan sekiranya masih ada kekosongan pada tarikh yang dipilih serta mendapat maklumat lengkap mengenai pakej tersebut. … Continue reading Terma Dan Syarat Tempahan